Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Moravská brána, z.s.
MAS Moravská brána
rozšířené vyhledávání

22. ledna 2024 jsme pro Vás spustili nové webové stránky.

Podpora meziobecní spolupráce

OBCE SOBĚRegistrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Částka: 31 170 280,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. květen 2013 až 31. říjen 2015
Nositel projektu: Svaz měst a obcí ČR, Projektová kancelář, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
Územní vymezení: celá ČR - území MAS Moravská brána
Realizační tým SO ORP Lipník nad Bečvou: Ing. Martina Zdráhalová, ing. Marek Zábranský, Ing. Eva Dostalíková, Bc. Vendula Hluzinová, Hana Nehybová
www.obcesobe.cz


Cíl projektu

Posílit meziobecní spolupráci obcí při výkonu samostatné působnosti v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Mikroregion Lipensko realizuje dílčí část projektu pro správní území ORP Lipník nad Bečvou. Po dohodě obcí MAS Moravská brána byla realizace projektu - návrhová část zpracována pro celé území MAS.


Dílčí cíle

 • Zmapovat situaci v území a přispět k hledání společných řešení v oblastech samostatné působnosti obcí
 • Připravit půdu pro vznik koordinačních a rozhodovacích mechanismů obcí v daném území (od neformálních struktur po institucionalizovanou spolupráci formou speciálního svazku obcí s přihlédnutím k již existujícím DSO)
 • Připravit podněty a návrhy pro potřebné úpravy v legislativě
   

Vybrané oblasti meziobecní spolupráce

 • předškolní výchova a základní školství
 • sociální služby
 • odpadové hospodářství
 • podpora zaměstnanosti a podnikání


Přínosy projektu

 • koordinace veřejných služeb v území, zlepšení služeb, úspory prostředků pro rozvoj obcí, odlehčení zátěže starostů malých obcí
 • zpracovaná Strategie meziobecní spolupráce je základ pro čerpání finančních prostředků jak z národních, tak evropských zdrojů
 • spolupracující obce – vytvoření nezpochybnitelného partnera pro stát a ostatní regionální hráče
 • využití výstupů k podloženým legislativním úpravám, a to jak v oblasti finanční (motivační prvky v RUD, národní dotační tituly), tak v jednotlivých řešených oblastech (za celou ČR realizuje SMO ČR)
 • podpora samostatného fungování obcí – argumentace proti snahám o jejich administrativní slučování


Ke stažení:
Příklady dobré praxe MOS Typ: PDF dokument, Velikost: 2.79 MB
Strategie meziobecní spolupráce - verze 04/15 Typ: PDF dokument, Velikost: 9.46 MB
Akční plán pro roky 2016 - 2017 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.06 MB

lipensko_logoSMO ČR

Jak na zaměstnanost z pohledu obcí?

Na konci srpna (25.8.2015) proběhlo v Hranicích setkání 31 zástupců významných hráčů trhu práce v regionu Lipenska a Hranicka, kteří si společně položili tuto otázku. Jednání bylo výjimečné, jelikož bylo vyvoláno „zdola“. Napříč společností se totiž začíná stále více projevovat, že problém zaměstnanosti není zdaleka jen záležitostí Úřadu práce či Ministerstva práce a sociálních věcí. Naopak je třeba tuto problematiku i s výhledem do budoucnosti výrazně více přiblížit k řešení na úrovni místních samospráv, místních firem, obcí i škol, a to zejména základních. Přerov a celé jeho okolí je v situaci, kdy na jednu stranu disponuje řadou uchazečů o zaměstnání, na druhou však firmy stále více pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovníků. S ohledem na demografický vývoj, který slibuje odchod původních odborníků do důchodu a nedostatek mladých na středních odborných školách, je stále zřejmější, že bez spolupráce klíčových hráčů trhu práce přímo v území se nastíněný problém může rozrůst do velkých potíží celého průmyslu na Přerovsku.

Účelem setkání vyvolaného mikroregionem Lipensko a Hranicko, coby zástupci místních samospráv, které v tuto chvíli nemají zákonné cesty, jak téma zaměstnanosti uchopit, bylo navázání prvotních kontaktů mezi zaměstnavateli, školami středními, ale i základními. Setkání se zúčastnila i paní ředitelka Úřadu práce v Přerově, Ing. Kapounová, ředitelé kontaktních pracovišť v Lipníku nad Bečvou a Hranicích, jakož i další odborníci specializovaní na trh práce v území. 

Výstupem tohoto setkání se stalo vyjádření, že je třeba všemi cestami podpořit a popularizovat odborné vzdělávání, které nabízí mladým do budoucna velmi široké možnosti uplatnění na trhu práce. Masivní mediální popularizace zaměřená na žáky i rodiče budoucích studentů středních škol samozřejmě není jedinou cestou pomoci stávající situaci. Ruku v ruce s ní je nutné zorganizovat a zrealizovat malé dílčí projekty mezi školami, podniky a Úřadem práce. Může se jednat například o odborné vzdělávání školních preventistů, kteří mají žákům na základních školách kvalifikovaně pomáhat s volbou budoucího povolání. Dále může být lépe propagována možnost stipendií ve firmách, dodávány zbytkové materiály z podniků školám k využití ve vzdělávacích okruzích s technických zaměřením, organizace kroužků, exkurzí, setkání s podniky v praxi,… možností je mnoho.

Aktivit, které se touto problematikou zabývají, je již nyní k dispozici celá řada. Ing. Kapounová ve shodě s PhDr. Pospíšilem ze Svazu průmyslu a dopravy společně informovali například o chystané Burze práce, která proběhne za účasti jak škol, tak podniků dne 15.10.2015 na přerovském Výstavišti, pod patronátem Regionální sektorové dohody. Faktem však zůstává, že takováto aktivita je stále vzdálená menším zaměstnavatelům, kteří zejména v obcích, či menších městech, jako je Lipník nad Bečvou, trpí stejným problémem, jako kterákoli větší firma – nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v technických oborech. Je proto nutné tyto aktivity přenést do menšího rozměru a spolupráci navázat přímým způsobem mezi jednotlivými aktéry. V neposlední řadě bude nutné nalézt cesty, jak předávat dále k řešení všechny zjištěné legislativní překážky, které brání v procesu přizpůsobování vzdělávacího systému potřebám trhu práce. Těchto aktivit, zejména však iniciační role v této spolupráci, se v budoucnu mohou chopit kanceláře místních akčních skupin (tzv. MASky), případně dobrovolných svazků obcí v území. Jednotliví aktéři totiž nedisponují možností vytvoření územní sítě kontaktů, respektive jednotlivě vytvářená síť nemá takovou efektivitu, jako síť organizovaná z jednoho územního centra, ideálně ve spolupráci více takovýchto území. Region Přerovska je pro takovéto síťování zcela ideálním prostorem.

Výše uvedené závěry se stávají výchozím bodem pro další jednání a hledání praktických a konkrétních cest, jak situaci postupně narovnávat. Na tato jednání budou opět přizváni již od prvního setkání účastnící se zástupci firem a institucí, avšak kterýkoli zájemce je srdečně vítán. O další informace je možné se obracet na kanceláře MAS Moravská brána a Mikroregionu Hranicko. Vendula Hluzinová, MAS Moravská brána

Průběžné výstupy projektu

Seznamte se s výstupy projektu na podporu meziobecní spolupráce! Jsou jedinečné - Česká republika totiž dosud nebyla takto podrobně mapována. Díky projektu vznikla celá řada analyticko-strategických dokumentů týkajících se situace v území, které můžete využít i vy. Najdete je po kliknutí na odkaz níže. Materiály jsou ve verzi k datu  20. 12. 2014 a budou ještě dopracovány na základě závěrečných posudků, kterými se v současné době zabývá odborný tým projektu. Konečná podoba dokumentů v celém území bude k dispozici ve 2. polovině dubna 2015.

https://drive.google.com/folderview?id=0B5DggHE3zHReeE82eVVOS1hqV1E&usp=drive_web

Strategie meziobecní spolupráce

Od ledna 2014 pracujeme na koncepci rozvoje meziobecní spolupráce v oblastech odpadového hospodářství, základního školství, sociálních služeb a podpory zaměstnanosti a podnikání v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem Podpora meziobecní spolupráce (MOS). Tento projekt realizuje jako partner Mikroregion Lipensko, nicméně strategie byla zpracována pro celé území MAS.

Dne 31.1.2015 jsme obdrželi od Svazu měst a obcí ČR oponenturu ke Strategii meziobecní spolupráce 2014-2023. Celkové hodnocení dokumentu je velmi pozitivní, strategie je hodnocena jako výborná - nadprůměrná. Po zapracování drobných připomínek bude strategie zveřejněna na webových stránkách MAS a Mikroregionu Lipensko. Nyní pracujeme na vytvoření akčního plánu pro rok 2015 a podnikáme první kroky pro její realizaci.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
1
28 29 30

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Publicita