Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Moravská brána, z.s.
MAS Moravská brána
rozšířené vyhledávání

22. ledna 2024 jsme pro Vás spustili nové webové stránky.

MAP II

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lipník nad Bečvou II

Loga

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008516
Částka: 10 495 611 Kč Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Doba realizace projektu:  1. 1. 2018 – 30. 9. 2021
Nositel projektu: MAS Moravská brána, z.s.
Území dopadu: ORP Lipník nad Bečvou + 18 obcí ORP Přerov (Buk, Grymov, Hradčany, Lazníčky, Lazníky, Oldřichov, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Prosenice, Radslavice, Radvanice, Sobíšky, Sušice, Šišma, Tučín, Výkleky, Zábeštní Lhota a Žákovice)

Realizační tým MAS MB:  Mgr. Radka Šuláková, Mgr. Petra Kamelandrová, Hana Nehybová, Bc. Lenka Zavadilová

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem projektu MAP je plánování společných nebo sdílených aktivit v území, které přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol a rozvoj potenciálu každého žáka. Důležitým aspektem MAP je vznik trvalého místního partnerství zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogů, zástupců rodičů, vzdělávacích organizací (NNO, SVČ, ZUŠ) a dalších subjektů majících vliv na vzdělávání v našem území.

 

V uplynulém období (07/2016–12/2017) byl na našem území úspěšně realizován MAP I. V rámci MAP I bylo zrealizováno 25 vzdělávacích akcí ve formě seminářů, workshopů, exkurzí a kavárniček pro rodiče. Akce byly odborně zajištěny osvědčenými vzdělávacími agenturami. Vždy se setkaly s velmi pozitivními ohlasy ze strany pedagogů, kteří se vracejí na další semináře.  

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

CO PŘINESE MAP II JEDNOTLIVÝM AKTÉRŮM V ÚZEMÍ?

Dětem a žákům:

 • motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka,
 • snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu.

Rodičům:

 • více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu (neformální vzdělávání),
 • možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy,
 • rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směrování další vzdělávací dráhy žáka,
 • platformu pro otevřenou komunikaci.

Ředitelům a učitelům:

 • příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci,
 • rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy, podpora škol rodiči,
 • možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů.

Zřizovatelům:

 • možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP,
 • příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol,
 • možnost využití dat a informací z MAP pro střednědobé plánování v oblasti vzdělávání (např. financování škol).

Všem aktérům v území:

 • zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území, spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním - zvýšení důvěry, otevřenost a inspirace pro ostatní (ukazuje to, co dělají sousedi a ti druzí),
 • prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti,
 • zohlednění místních potřeb a podpora v místě – vzdělávání zohledňující místní potřeby,
 • zlepšení kvality vzdělávání, vzdělávání rozvíjejí kompetence pro osobní a pracovní život.

CÍLE MAP

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Pracujeme na těchto dílčích cílech:

 • Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 • Sdílené porozumění - orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání
 • Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
1
28 29 30

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Publicita