Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Moravská brána, z.s.
MAS Moravská brána
rozšířené vyhledávání

22. ledna 2024 jsme pro Vás spustili nové webové stránky.

Pracovní skupiny MAP

Do zpracování místního akčního plánu vzdělávání je zapojena široká veřejnost. Spolupracujeme se zástupci vedení škol, zřizovateli, pedagogy, rodiči, vedoucími kroužků neformálního a zájmového vzdělávání nebo místními knihovnami. Diskuze o tom, jaké kroky je potřeba podniknout pro zlepšení vzdělávání našich dětí v současnosti probíhá v pěti pracovních skupinách. Pracovní skupiny mají stálé členy, současně jsou však otevřené všem aktivním lidem se zájmem o danou problematiku a je možné se ke skupině připojit i v průběhu projektu.

Zápisy z jednání pracovních skupin naleznete zde - https://mas-moravskabrana.cz/projekty-mas/nase-projekty/map-i/dokumenty/.

 

Pracovní skupina Předškolní vzdělávání

Skupina se zabývá otázkami, jak zkvalitnit předškolní vzdělávání a péči, přípravu předškoláků a usnadnění přestupu do ZŠ, rozvojem čtenářské a matematické pregramotnosti, logopedickou prevencí, opatřeními pro dvouleté děti, inkluzí či alternativními formami vzdělávání v MŠ. 

 

Pracovní skupina Základní vzdělávání

Pracovní skupina se zabývá tématy kvalitního obsahu a formy výuky v základních školách v území. Řeší rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, inkluzi, rozvoj dalších kompetencí (jazykové, digitální, kulturní, sociální a občanské), ale také alternativní formy výuky v ZŠ a podporu pohybových aktivit či zdravého životního stylu.

 

Pracovní skupina Polytechnika, rozvoj podnikavosti, kariérové poradenství

Pracovní skupina hledá konkrétní způsoby, jak podpořit na základních školách v území rozvoj technické a praktické dovednosti dětí a žáků. Jak lépe rozvíjet jejich tvořivost, iniciativu a dovednosti nutné ke správné orientaci na trhu práce. V neposlední řadě řeší rozvoj spolupráce škol s místními zaměstnavateli a se školami středními.

 

Pracovní skupina Neformální a zájmové vzdělávání (mimoškolní vzdělávání)

Pracovní skupina hledá vhodné způsoby, jak podpořit rozvoj volnočasových organizací a jejich propojení se školským systémem tak, aby se navzájem více a lépe doplňovaly. Současně se zabývá i rozvojem kroužků, činností školních družin a ostatních neformálních aktivit škol.

 

Pracovní skupina Řízení škol

Pracovní skupina se zabývá otázkami investic do škol, zajištění kvalifikovaného a motivovaného pedagogického i nepedagogického personálu, kvalitou řízení škol a rozvojem vzájemné spolupráce škol, zřizovatelů a dalších organizací s vazbou na školství.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
1
28 29 30

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Publicita