Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Moravská brána, z.s.
MAS Moravská brána
rozšířené vyhledávání

22. ledna 2024 jsme pro Vás spustili nové webové stránky.

Historie MAS

Založení Místní akční skupiny

V polovině roku 2005 se začala diskutovat možnost ustavit místní akční skupinu v intencích programu LEADER. Do diskusí se zapojily dva mikroregiony (Záhoří-Helfštýn a Pobečví) a další okolní obce. Dále byli osloveni další aktéři v území z řad podnikatelů, spolků a neziskových organizací a byla informována široká veřejnost. Pořádaly se dva semináře v rámci vzájemné spolupráce obou mikroregionů, která trvala již delší dobu, a bylo vidět, že může vyústit i v další možnou formu spolupráce. V rámci diskusí a vysvětlování se zástupci obou mikroregionů a dalších zájemců se jeli informovat o aktivitách a postupech činnosti do dvou úspěšných MAS, a to do Pobeskydí a Kyjovského Slovácka. Obou exkurzí se zúčastnili jak podnikatelé, tak i neziskové organizace a zástupci obcí. Obě exkurze byly velice přínosné a na základě nich se všichni zainteresovaní rozhodli pokračovat dále a založit místní akční skupinu v intencích programu LEADER.

V říjnu a listopadu roku 2005 se uskutečnily zasedání jednotlivých zastupitelstev, kde byla problematika znovu vysvětlena, a přistoupení obcí do území působnosti budoucí MAS bylo tímto potvrzeno. Jako právní forma bylo zvoleno občanské sdružení. Dále byl připraven text stanov, vytvořen přípravný výbor a návrh stanov (projednaných s aktéry v území) byl zaslán na MV ČR k registraci.

Po registraci následovala ustavující valná hromada (19. 12. 2005), kde došlo k založení občanského sdružení, schválení stanov, statutu a jednacího řádu a byla provedena volba jednotlivých orgánů sdružení. Valná hromada dále odsouhlasila podání žádosti o finanční podporu na vypracování strategie území na MZe v rámci tzv. osvojování schopností. MAS uspěla se žádosti o osvojování, proto v září roku 2006 byly zahájeny práce na zpracování strategie rozvoje území. Tyto práce prováděla MAS svými silami komunitním způsobem, za přispění expertních odborníků CRPR o.p.s., která dohlížela na správnost celého procesu a prováděla některá školení v rámci vzdělávání členů MAS a široké veřejnosti. V rámci těchto aktivit se výrazně zapojila veřejnost, podnikatelé a NNO do činnosti MAS, kdy byla prováděna školení, přednášky, workshopy se snahou maximální aktivizace území a zapojení se do rozvojového partnerství.

V období po podání žádosti MAS v rámci osvojování schopností rozhodla rada a VH připravit projekt pro sociální integraci mládeže 15-25 let (na základě zkušeností s projektem mikroregionu Záhoří-Helfštýn) a dále projekt v oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Oba projekty byly podpořeny a s jejich realizací bylo započato v lednu 2007 a byly připravovány komunitním způsobem, kdy byli osloveni členové MAS a další stakeholdeři, a na základě široké diskuse a „mantinelů“ stanovených výzvou byly projekty připraveny.

Počet zakládajících členů MAS v roce 2005 byl 37 (z toho 4 zástupci podnikatelského sektoru, 10 zástupců neziskových organizací, 6 zástupců zemědělství a 18 zástupců obcí).

 

První rozšíření

V lednu 2008 byla zahájena diskuse nad úpravou stanov, kdy byly navrženy některé dílčí změny. Návrh byl odsouhlasen a po schválení MV ČR byla 3. 5. 2008 svolána valná hromada, která provedla novou volbu všech orgánů MAS. Poslední volby orgánů MAS proběhly 29. 4. 2011 na VH MAS v Soběchlebích. V roce 2012 bylo rozšířeno území působnosti MAS o dvě nové obce - Bohuslávky a Jezernice.

  

Druhé rozšíření a restart MAS

V roce 2013 došlo k poslednímu rozšíření území o město Lipník nad Bečvou. Dne 24. 1. 2013 na valné hromadě v Prosenicích došlo na základě společného konsenzu tří mikroregionů (Lipensko, Pobečví, Záhoří-Helfštýn) k „restartu“ MAS Záhoří-Bečva, o. s a vzniku nové MAS Moravská brána, o. s. Tím vznikla silnější organizace s novým důležitým aktérem. Restart spočíval ve změně stanov (název, sídlo a rovnoměrné zastoupení aktérů z jednotlivých mikroregionů v orgánech sdružení). Kancelář MAS se přestěhovala z obce Soběchleby do Lipníka nad Bečvou.

Roky 2013 a 2014 byly ve znamení intenzivní přípravy na nové programovací období EU 2014.2020. Vytvářela se integrovaná strategie MAS v souladu s komunitně vedeným místním rozvojem (CLLD). S tím souvisely také nutné změny vnitřních mechanismů MAS, které jsou definovány v nových standardech MAS. Jedná se o kritéria přijatelnosti, které musela každá MAS aplikovat, aby mohla žádat podporu v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

V současnosti je počet členů MAS Moravská brána 78 (z toho 48 zástupců soukromého sektoru a 30 zástupců veřejného sektoru). Členská základna je stabilní s mírným nárůstem v návaznosti na působení MAS v regionu a její pomoc různým subjektům regionu (i nečlenům) s přípravou projektových záměrů. Další rozšíření území již prakticky není možné z důvodu sousedství s okolními MAS a s územím Vojenského újezdu Libavá. Z hlediska procentuálního poměru je zastoupení veřejného sektoru 38% z celkového počtu členů MAS a 62% představuje sektor soukromý.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
1
28 29 30

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Publicita